SİHİRBAZLIK  SANATI  VE  SİTEMİZ  HAKKINDA  BİLGİ

 

Sihirbazlık Sanatı Hakkında

 
 
Tiyatrodan çok daha önceden beri dünya tarihinde var olan ve başlangıcında mistik çerçevenin hakim
olduğu sihirbazlık sanatı, tarih içinde pek çok uzun süreli duraklama dönemleri yaşamış ve XIX. yüzyıldan
itibaren kendisine ifade özgürlüğü bulup önce "bilimsel" öğelerle ve daha sonra XX. yüzyılın başından
itibaren de "sahne sanatı" niteliği ile kendisini tanımlamıştır.
 
Dilimizde, sihirbazlık sanatçısını tanımlamak için "hokkabaz", "illüzyonist", "gözbağcı" terimleri de
kullanılmaktadır. Sihirbazlık ya da diğer adı ile illüzyon sanatımıza yakıştırılmış olan gözbağcılık,
hokkabazlık gibi sıfatları, anlam kısıtlayıcı oldukları için tercih etmemekteyiz. 
Keza bu açıklama, bizim sadece sahne gösteri sanatı ile ilgilendiğimizin ve büyü, fal gibi uygulamaları asla
onaylamadığımızın da teminatıdır.
 
Sihirbazın amacı sadece seyircisine bir "oyun" sunmak değil, sanat değeri olan bir "sihirli an" yaşatmaktır ve
buradaki temel ilke bu sihirli anın sadece bir bilmece-oyun sunma becerisine dönüşmeyip estetik değeri olan
bir tarzda sunulmasıdır. Bu tanımdan yola çıkarsak, bizim bahsettiğimiz sihirbazlığın birtakım doğaüstü
uğraşlarla hiçbir ilişkisi olmadığı, büyü, fal, medyumluk gibi konularla uğraşanlarla yollarımızın ayrı olduğu
herhalde açıkça anlaşılmaktadır.
 
Yaratılması düşünülen bu "sihirin" yaşamla bağlantılı olduğu, kullanılan tüm sihirbazlık araçlarının birer
yaşam simgeleri olduğu unutulmamalıdır. Aksi halde sihirbazlık araçları basit oyuncaklar olmaktan öteye
geçemeyecek ve yine aynı şekilde sihirbazda fazlası ile öne çıkacak bir teknik ustalık belirtisi de, meydana
getirilmesi için onca emek harcanan o sanatsal sihirli anı yok edecektir.
 
Sihirbazlık uzun bir eğitim süreci içinde öğrenilebilen bir sahne sanatıdır, birkaç "oyun" ya da "teknik sır"
öğrenmekle sihirbaz olunamaz, tıpkı bir tiyatro oyununu ezbere bilmekle tiyatro sanatçısı olunamayacağı
gibi! Sihirbazlık eğitimi; sahne bilgisi, illüzyon repertuarı bilgisi, değişik mekan teknikleri, oyun uygulama
teknikleri, beden kullanımı ve beden dili, seyirci psikolojisi, ışık bilgisi, makyaj bilgisi, kostüm bilgisi, araç
yapım bilgisi, sihirbazlık tarihi bilgisi gibi pek çok konuyu kapsar.
 
Modern sihirbazlık yeni bir boyut, yeni bir anlam kazanmıştır. Artık sihirbaz, birtakım "hileli kutular" kullanan
değil, herkesin dokunup kontrol edebildiği, çoğu zaman her gün kullandığımız eşyalarla da "mucizeler" yaratan
bir kişidir ve bu kişi uzakta, her türlü teknik hileye uygun sahnede değil, yakınımızda da bulunabilmektedir;
böylece, elimizin dokunacağı mesafeye gelmiş olan "sihir" her zamankinden daha eğlendirici ve etkileyicidir.
 
 
 
 
İstanbul Magic Studio, kendi internet sayfalarında şu ilkelere uymayı taahhüt eder: 
İMS, bir başka sitede yayımlanan özgün materyeli -o sitenin tanıtımı amacı dışında- 
izin almadan ve kaynak belirtmeden yayımlamaz, kullanmaz. Sihirbazlık kavram, 
sunum, efekt ve yazınlarının yaratıcılarının ve sahiplerinin eserleri üzerindeki haklarını 
bilir ve saygı gösterir. Halen sahnelenmekte olan sihirbazlık ya da büyük illüzyon 
gösterilerinde kullanılan yöntemler ve sırlar ile, piyasada satılmakta olan sihirbazlık 
araçlarının çalışma şekillerinin -kısıtlı çevrede uygulanan sihirbazlık eğitimi dışında- 
açıklanmasına karşı çıkar. 
Başka sihirbazlık siteleri ve sanatçılar hakkında karalayıcı ibareler kullanmaz.
Başka sihirbazlık sitelerine link verirken linklerin sunumu arasında eşitlik ilkesine 
ve alfabetik sıralamaya uymaya özen gösterir, bu konudaki uyarılara önem verir.
(26 Aralık 1999)