Türk illüzyon tarihinin ilk  portali olan İstanbul Magic Studio internet sitesi, yayın hayatına  04. 08. 1999  tarihinde başladı.

 

Erdinç Demiray, Selim Başarır ve Engin Eren'in 1998 yılında uygulamaya koydukları, "illüzyon sanatının ülkemizde

yeniden ve doğru şekliyle tanınması amacıyla bir illüzyon sanatı uygulama atölyesi kurulması, bu sanatı öğrenmek isteyen

genç kuşağa rehberlik edilmesi ve bu amaçla ortak kullanıma açık, özgür bir internet platformu oluşturulması" konseptinin

ilk somut sonucu olan, İstanbul Magic Studio internet sitesini ziyaret etmektesiniz.

 

Erdinç Demiray, İMS kavramı ile başlayarak, Türk illüzyon camiasının birlik ve beraberlik ruhu içinde çalışıp yeniden ortak

eserlere imza atmasını sağlamış, -daha da önemlisi- birlik ruhunu güçlendirmiş ve İllüzyonistler Derneği Başkanlığı yapmış,

üstün diplomasi ve iletişim yeteneğinini birleştirip, birçok yeni oluşuma ülkemizin birçok şehrinde liderlik etmiştir.

Balkan Sihirbazlar Cemiyetinin de kurucu üyesidir.

 

Selim Başarır, genç kuşağın, internet imkanları henüz yetersizken bile, dünya üzerindeki illüzyon gelişmelerinden haberdar

olmalarını sağlamış, ülkemizde o yıllarda pek bilinmeyen, özellikle close-up iskambil sihirbazlığı ve farklı bazı branşlardaki

illüzyon teknikleri ve sanatsal yaklaşımları ile tanışmalarını ve eğitimlerini düzenlemiş, gruplara düzenli (ücretsiz) eğitim vermiştir.

Balkan Sihirbazlar Cemiyetinin de kurucu üyesi ve idari genel sekreteridir.

 

Engin Eren, internet üzerinden ulaşılabilecek, Türk dilindeki en kapsamlı illüzyon sanatı bilgi kaynağını oluşturmuş, büyük

emekle bir araya getirdiği bu bilgileri, düzenli seminerler ve seminer notları aracılığı ile genç kuşağa aktararak onların araştırma

ve öğrenme şevklerini canlandırmıştır.

 

Türk İllüzyon Sanatı'nın -teorik olarak- üç dönemi tanımlanabilir:

Birincisi, Üstat Zati Sungur'un 1936 yılında İstanbul'da gösterilere başlaması ile açılan illüzyon sanatı çağdaşlaşma dönemi,

İkincisi, 1985 yılında İllüzyonistler Derneği'nin faaliyete geçmesi ile Sn. "Mandrake" Ertuğrul Işınbark'ın illüzyon sanatçıları

arasında irtibat kurduğu birlik dönemi,

Üçüncüsü, 1999 yılında İstanbul Magic Studio kavramı ile başlatılan, genç kuşağın illüzyon dünyası hakkında hızla bilgi ile

donatılmasını hedefleyen ve kendilerine eğitim, öğretim ve gösteri imkanlarının ücretsiz sunulduğu iletişim dönemi.

 

2006 sonrası dönemin tanımının yapılması için ise henüz yeterince süre geçmemiştir.

 

Selim - Erdinç - Engin

 

e-mail: magician@shamanturk.org